Nových sedem divov sveta - ČÍNSKY MÚR (3. časť)

16. 06. 2016

Približne 2 200 rokov po tom, čo helénsky filozof Filón Byzantský opísal starovekých sedem divov sveta, bolo v portugalskom Lisabone 7. 7. 2007 vyhlásených nových sedem divov sveta. Medzi nimi aj posledný z nových divov sveta, viditeľný aj z vesmíru: Wan-li čchang-čcheng - VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR.

cm-19-www-stolaf-edu-original
Robotníci pracovali často bez dostatku potravy a to aj napriek tomu, že napr. generál Meng Tchien dal postaviť pre posádku a robotníkov zásobovaciu cestu. Potraviny však často do vzdialených končín nedorazili: nosiči buď jedlo predali, alebo ho po ceste zjedli. V priebehu stavby tu masovo zomierali od hladu, zimy a chorôb zničení robotníci, pričom ich telá pochovávali buď pri múre, alebo boli zamurované medzi štrk a kamene do vnútra stavby.
cm-20-www-cedcc-psu-edu-original

Stará pieseň o veľkej láske

Stará čínska pieseň hovorí o veľkej láske krásnej Meng Ťiang, ktorá roky darmo čakala na svojho manžela, až sa ho sama vydala hľadať pozdĺž veľkého múru.
Keď našla miesto, na ktorom ho pred časom mŕtveho zamurovali, tak sa usedavo rozplakala, že silný múr sa v tých miestach zvalil a vydal telo jej milovaného manžela. Sama svoj život skončila vo vlnách mora, kam sa vrhla z vysokého zrázu. A rozpadnutá časť múra sa už nikdy nedala celkom opraviť, akoby ju slzy vernej Meng Ťiang navždy rozrušili.
cm-21-www-win-tue-nl-original

Konštrukcia múru a strážny systém

Oddávna bolo zaužívaným spôsobom budovania opevnení v Číne udupávanie zeminy po tenkých vrstvách do pripraveného debnenia. Takto vytvorené veľmi pevné jadro bolo potom obmurované. Stavebný materiál bol rozmanitý. Blízko Pekingu boli pri budovaní Veľkého múru používané vápencové kamene, inde granit a pálené tehly, v závislosti od miestnych zdrojov.
cm-22-www-kellogg-northwestern-edu-original
Na rovinách či na miernych pahorkatinách sa pri stavbe múru dali používať volské záprahy alebo dvojkolky, v hornatých oblastiach, kde sa múr staval na samých vrcholoch príkrych útesov, sa kamene vynášali na chrbtoch alebo v košoch zavesených na žrdi. Jeden človek niesol až päťdesiatkilové bremeno. Na úzkych cestičkách vytvárali robotníci ľudské reťaze a kamene si podávali z ruky do ruky.
cm-24-www-ewh-ieee-org-original
Veľké balvany prepravovali pracovné čaty - kotúľali ich po kladách, alebo ich piaď po piadi pákami posúvali do svahu až na samý vrchol kopca. V oblastiach, kde sa nenašiel zdroj stavebného kameňa, sa múr budoval z vrstiev utlačenej hliny, ktorú stavebníci kládli medzi dosky, podoprené drevenými kolmi. V piesočnatých oblastiach púšte Gobi pozostával múr z 20 cm vrstiev piesku a kamienkov, ktoré sa poprestýkali 5 cm vrstvou púštnej trávy a vetvičiek tamarišky, zviazaných do dlhých snopov.
cm-24-www-ewh-ieee-org-original
Ťažkosti s dopravou potravín donútili staviteľov pestovať na pustatinách okolo múru obilie. Túto politiku podporovali aj panovníci ďalších dynastií, ktorí múr opravovali či prestavovali. Okolo múru sa usadzovali roľníci, ktorí pracovali na poliach a zároveň tvorili domobranu, stáli na stráži a podľa potreby aj bojovali. Vojakom z posádok sa takisto prideľovali políčka. Súčasťou zavlažovacieho systému bol kanál Chan-čchu, do ktorého neďaleko Jin-čchuanu v strednej časti múru pritekala voda zo Žltej rieky. Roľníci a vojaci v jednej osobe mali za úlohu pestovať nielen obilie, ale aj sadiť ovocné stromy pre prípad neúrody.
cm-25-www-umsl-edu-original
cm-26-original
Foto: archív, Isifa

Komentáre: