Prečo nosíme obrúčku na prstenníku?

25. 12. 2016

Obrúčku nosí drvivá väčšina ľudí na prstenníku...veď preto sa aj tento prst volá prstenník. Ale prečo je to vlastne tak? Prečo nenosíme prstene napríklad na prostredníku alebo na malíčku? Vysvetlenie je rovnako pekné ako samotný význam prstenníka. Každý z našich piatich prstov totiž niečo symbolizuje.

Vyskúšajte to sami...

1-ruky-original
Priložte obe ruky k sebe tak, aby sa dotýkali dlaňami, ako na fotografií 1. Potom zohnite obidva prostredníky, ako na fotografii 2.

Palec

Palce symbolizujú našich rodičov.  Vyrastáme s nimi, ale keď dospejeme, trochu sa od seba vzdialime. Preto môžeme palce od seba oddeliť.

Ukazovák

To isté platí aj pre ukazováky. V tomto prípade symbolizujú súrodencov. S nimi spolu vyrastáme, ale v istom veku sa od nich vždy oddelíme.
2-ruky2-original

Prostredníček

Prostredník symbolizuje nás samotných, preto sú ohnuté smerom k nám. .

Malíček

Malíčky symbolizujú naše deti. Čím sú väčšie, tým väčšmi sa osamostatňujú a začínajú žiť svoj vlastný život.  Čoraz viac a viac sa vzďaľujú od rodičov.

Prstenník

Prstenník v tomto prípade symbolizuje vzťah, aký máme k svojmu partnerovi Tieto dva prsty sa od seba nedajú oddeliť – nech sa snažíme akokoľvek, ostávajú spojené. A to je znak toho, že milujúci sa ľudia k sebe patria naveky.
ehering-original

Zdroj: funandnews.de
Foto: trauringstudio-berlin.de

Komentáre: