Transportér „pozajtrajška“

24. 12. 2016

Vývojári značky Mercedes-Benz dokázali konceptom Vision Van zhmotniť víziu inteligentného, čistého a plne zosieťovaného transportéra, vyjadrujúceho koncepciu doručovania v mestskej zóne budúcnosti.

Mercedes-Benz tak svojou stratégiou adVANce prechádza do úrovne dodávateľa ucelených systémových riešení, vďaka čomu Vision Van ako prvý na svete demonštruje koncepciu kompletne digitálne prepojeného reťazca procesov - od centrálneho prekladiska až po príjemcu.
16c749_06_d320989-original

Dokonalé doručovanie

Bezemisné doručovanie garantuje elektrický pohon vozidla s výkonom 75 kW a dojazdom až 270 km, vďaka čomu môže Vision Van jazdiť aj v tých častiach centra mesta, kde majú vozidlá so spaľovacím motorom zákaz vjazdu. Vďaka svojej nehlučnosti tak bude môcť v obytných zónach bez akéhokoľvek obmedzenia  a meškania realizovať služby Same Day Delivery a Time Definite Delivery.
16c749_10_d320995-original
Zásielky, určené na doručenie sa automaticky skompletizujú v logistickom centre a preložia do špeciálnych regálových systémov. Bezvodičové dopravné vozidlá prekladajú regály v automatizovanom procese v jedinom kroku, v takzvanom One Shot Loading. Inteligentný manažment ložného priestoru automaticky vydáva kuriérovi balíky na manuálne doručenie v mieste vykládky cez interný palubný výdaj.
16c749_12_d320997-original
Systém paralelne podáva zásielky dvom dronom, ktoré ich dokážu autonómne doručiť v okruhu s polomerom 10 km. Vďaka novým inteligentným technológiám a softvéru s optimálnym hardvérom sa vygenerovali pozoruhodné úspory času, zvýšila sa efektívnosť až o 50 %, a posunula sa kvalita a flexibilita doručovacích služieb v mestskej zóne na novú úroveň.
16c749_11_d320996-original

Inteligentná komunikácia

Progresívnosť Vision Van charakterizujú extrémne široké čelné sklo (klenúce sa až po bočné steny), maska chladiča Black Panel s integrovanou matricou LED (prostredníctvom nej vozidlo komunikuje s okolím) a progresívne riešené svetlomety so svetelnými diódami.
16c749_15_d321001-original
Pomocou displejov LED na prednej a zadnej strane komunikuje vozidlo s okolím. Volant, pedále a stredovú konzolu nahradilo riadenie elektronickým prenosom, čím vznikol jedinečný interiér založený na inteligentnej komunikácii medzi vodičom a vozidlom. Vozidlo komunikuje s vodičom aj prostredníctvom podlahy kabíny.
16c749_16_d321002-original
Vďaka špeciálnemu efektu sa v podlahe z ušľachtilej ocele rozsvecujú indikátory LED, signalizujúce napr. to, či sa k vozidlu blíži chodec alebo cyklista. Na zadnej stene kabíny vodiča sa nachádzajú výdaj balíkov a informačný terminál pre vodiča, poskytujúci informácie relevantné pre proces doručenia.
16c749_17_d320990-original
16c749_18_d320993-original
16c749_19_d320992-original
Foto: Daimler AG

Komentáre: